Positions of 2nd Torpids

At the end of racing

Text data: [Men] [Women]

[Leading Stats Summary]

Order of 2nd boats and current positions
# Posn Men's Crews
1 30 Wadham II
2 31 Christ Church II
3 32 Wolfson II
4 34 Pembroke II
5 37 Oriel II
6 38 University II
7 39 Trinity II
8 40 New College II
9 41 St Edmund Hall II
10 42 St Catherine's II
11 43 Keble II
12 44 Jesus II
13 45 Magdalen II
14 46 Balliol II
15 49 Lincoln II
16 50 Brasenose II
17 51 Exeter II
18 52 St Hugh's II
19 53 Linacre II
20 55 Hertford II
21 59 Green Templeton II
22 60 St Peter's II
23 61 Queen's II
24 63 St John's II
25 66 St Hilda's II
26 67 Worcester II
27 70 Mansfield II
# Posn Women's Crews
1 25 Wolfson II
2 35 University II
3 36 Worcester II
4 38 Christ Church II
5 39 Oriel II
6 40 Lincoln II
7 42 Linacre II
8 43 New College II
9 45 St Hugh's II
10 46 St Edmund Hall II
11 47 Wadham II
12 48 Magdalen II
13 49 Keble II
14 50 St Antony's II
15 51 Green Templeton II
16 53 St Hilda's II
17 54 Brasenose II
18 55 St John's II
19 56 Pembroke II
20 57 L.M.H. II
21 58 St Peter's II
22 60 Merton II
23 61 Mansfield II
24 62 Balliol II
25 64 St Catherine's II
26 65 Hertford II
27 67 Queen's II
28 69 Exeter II
29 73 Jesus II